Consultatie

De eerste consultatie bestaat uit een anamnese en een functioneel onderzoek, gevolgd door een initiële behandeling. Deze eerste consultatie neemt 45 minuten in beslag.

In samenspraak met de patiënt – en behandelend (tand)arts – wordt vervolgens een behandelritme opgesteld:

    • Bij acute kaak- of nekproblemen zijn 1 à 2 intensieve vervolgbehandelingen van telkens 45 minuten voldoende om een duurzame verbetering van de klachten te bekomen.
    • In de meeste gevallen is een langduriger behandelritme vereist. In dat geval vallen we terug op een klassieke kinesitherapiereeks van maximum 9 standaardbehandelingen van telkens 30 minuten.

Tarieven

  • Consultatie 45 min:  62,00 EUR  (eerste consultatie, intensieve behandelingen)
  • Consultatie 30 min:  41,00 EUR  (vervolgconsultaties, standaardbehandelingen)

De diensten van Hoofd & Kaakcentrum zijn erkend. Een basistegemoetkoming wordt terugbetaald door het RIZIV.