Een einde aan uw klachten

Kaakpijn, een beperkte of afwijkende mondopening of krakende geluiden zijn veel voorkomende symptomen bij kaakklachten.  Ook een groot aantal gevallen van nekpijnhoofdpijn, oorpijn, tandpijn en aangezichtsklachten vinden hun oorzaak in de bredere kaakregio.

De nabijheid van het binnenoor maakt dat chronische oorpijn en oorsuizen (tinnitus) – in sommige gevallen – veroorzaakt worden door onderliggende kaakdysfuncties.

Therapeuten Anke Wouters, David Van de Velde en Lesley Van Loon hebben expertise opgebouwd in de succesvolle behandeling van deze klachten. Het Hoofd- en Kaakcentrum is gespecialiseerd in de succesvolle analyse en behandeling van craniofaciale (hoofd en aangezicht) en specifieker ook temporomandibulaire klachten (de regio rond het kaakgewricht).

Op het eerste zicht ‘banale’ factoren zoals klemmen, knarsetanden, nagelbijten of onaangepast, nekbelastend bureauwerk dragen bij tot de klachten.

Soms is een multidisciplinaire benadering nodig waarbij we nauw samenwerken met tandarts, orthodontist of logopedist.

Contacteer ons voor een afspraak. Ik bekijk graag hoe ik verder kan helpen.

Over

Anke Wouters is kinesitherapeut (KULeuven, 2009) en manueel therapeut (KULeuven, 2011). Ze bouwde in korte tijd een uitvoerige expertise op in het veld van nek- en kaakbehandelingen.

Ze is de eerste Belgische gecertifieerde Crafta therapeut. Tussen 2017 en 2020 volgde ze deze internationale expertopleiding voor hoofd- en aangezichtsklachten onder leiding van dr. Harry von Piekartz.

Daarnaast volgt ze regelmatig specifieke bijscholingstrajecten:

  • dr. Mariano Rocabado, TMJ, UGent, 2014
  • dr. Mark Oliver, TMJ Mulligan Concept, Vught, 2015
  • dr. Mariano Rocabado, CraniocervicalTMJ, Formedika San Sebastian, 2016
  • dr. Antoon De Laat en dr. Hans Isselée, TMJ, KULeuven, 2016
  • Tinnitus & TMJ, UGent, 2017
  • dr. Tzvika Greenbaum, Temporomandibular disorders, Brugge, 2019
  • Erkend Manueel Therapeut (Vlaamse Regering, Agentschap Zorg en Gezondheid, Kinesitherapeut met Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie)

Lesley Van Loon is een jonge en gedreven kinesitherapeut (VUB, 2017) met afstudeeroptie Manuele Therapie.

Constante bijscholingen en opleidingen zorgen ervoor dat ze op de hoogte is van de nieuwste bevindingen en therapieën om zo haar patiënten optimaal verder te helpen.

In 2019 startte ze met haar internationaal gecertifieerde expertopleiding bij Crafta in Gennep om zich nog verder te verdiepen in de wereld van temporomandibulaire dysfuncties (kaakklachten). Daarnaast volgde ze ook de bijscholing ‘kinesitherapie bij temporomandibulaire dysfuncties’ van prof. Dr. Antoon De Laat en dr. Hans Isselée.

David Van de Velde is kinesitherapeut (UA, 2015) en manuele therapeut (UGent, 2016). Nadat hij steeds meer in contact kwam met hoofd- en nekklachten begon hij zich te verdiepen. De impact van deze klachten op iemands dagelijks leven en welzijn kan immers groot zijn.

David vervolledigde de tweejarige specialisatiecursus ‘Myofasciale Therapie’ – dry needling – (Trigger, 2018) en startte ook de TMJ-specialisatie opleiding bij Crafta (2019).

Andere opleidingen en lidmaatschappen:

  • dr. Anton de Weijer, Orofaciale therapie, IPVK, UGent, 2018
  • Mathera, Manual Therapy Association Belgium
  • BMST, Belgian Myofapain Society Trigger
  • Erkend Manueel Therapeut (Vlaamse Regering, Agentschap Zorg en Gezondheid, Kinesitherapeut met Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie)

Alle therapeuten van het Hoofd- en Kaakcentrum hebben het Kwaliteitslabel Pro-Q-Kine

Interdisciplinaire aanpak

Verschillende medische disciplines verdiepen zich in de temporomandibulaire problematiek: tandartsen, orthodontisten, logopedisten, NKO-artsen, stomatologen en manueel therapeuten.

De laatste jaren is veel onderzoek naar analyse- en behandelmethodes verricht, met name in het veld van de manuele therapie. Onder impuls van bijvoorbeeld dr. Mariano Rocabado en dr. Harry von Piekartz (Crafta) is een reeks wetenschappelijk onderbouwde behandelingstechnieken ontwikkeld.

Het resultaat: een effectieve reductie in pijn en dysfunctie ter hoogte van de temporomandibulaire regio. Uiteraard wordt in deze analyses en de daarop volgende behandelingen ook ruimer gekeken: craniocervicaal, craniofaciaal, thoracaal, schouder en het (craniale) zenuwstelsel.

Interdisciplinaire samenwerking met tandarts, orthodontist, logopedist en (huis)arts is veelal noodzakelijk.

Consultatie

De eerste consultatie bestaat uit een anamnese en een functioneel onderzoek, gevolgd door een initiële behandeling. Deze eerste consultatie neemt 45 minuten in beslag.

In samenspraak met de patiënt – en behandelend (tand)arts – wordt vervolgens een behandelritme opgesteld:

  • Bij acute kaak- of nekproblemen zijn 1 à 2 intensieve vervolgbehandelingen van telkens 45 minuten voldoende om een duurzame verbetering van de klachten te bekomen.
  • In de meeste gevallen is een langduriger behandelritme vereist. In dat geval vallen we terug op een klassieke kinesitherapiereeks van maximum 9 standaardbehandelingen van telkens 30 minuten.

Klik ‘verder lezen’ voor een overzicht van tarieven.

“Consultatie” verder lezen

Maak een afspraak

Hoofd- en Kaakcentrum telt drie therapeuten; Anke Wouters, David Van de Velde en Lesley Van Loon. De praktijk is elke dag van de week geopend en heeft een private parking achteraan het gebouw.

Boek hier een eerste afspraak

In de boekingstool ziet u de eerstvolgende mogelijkheden voor alle drie de therapeuten.

Boek hier een vervolgafspraak bij uw therapeut

Selecteer uw therapeut en dan ‘vervolgafspraak’.

Locatie:
Karmelietenstraat 10
2600 Antwerpen-Berchem

03/8281970
(private parking beschikbaar achteraan het gebouw, meteen achter de poort links)